Sponsored Ads

Sponsored Ads

Quảng cáo hiển thị tự nhiên trong dòng đọc. Gồm các báo giá: Tin tài trợ, Tài trợ chuyên mục, Box tài trợ, Trang mục riêng

Tin tài trợ | Sponsored Articles
Tin tài trợ | Sponsored Articles
Hình thức quảng cáo tin tài trợ xuất hiện một cách tự nhiên tại vị trí giữa bài hoặc xen kẽ với các tin liên quan
Trang mục riêng | Customized Subcate
Trang mục riêng | Customized Subcate
Báo giá đăng bài PR trên 01 Trang mục riêng - Chỉ có trên báo VietNamNet.
Tài trợ chuyên mục | Category Sponsorship
Tài trợ chuyên mục | Category Sponsorship
Bao gồm tài trợ Box Thời tiết - Giá vàng - Ngoại tệ hoặc tài trợ cho một chuyên mục trên báo VietNamNet
Box tài trợ | Sponsored Box
Box tài trợ | Sponsored Box
Box gồm tối đa 3 tin tài trợ có bố cục và thiết kế tự nhiên, đồng bộ với giao diện trang, được đặt xen kẽ với các box tin bài khác

Liên hệ với chúng tôi ngay

Công ty cổ phần truyền thông Vietnamnet

024 37 727 988
Tầng 4, tòa nhà C’Land, 156 ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa
Xem bản đồ
028 38 180 436
Tầng 4, tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
Xem bản đồ

Đăng ký tư vấn