Báo giá đăng banner quảng cáo trên báo VietNamNet

Vuốt trái/ phải để xem đầy đủ bảng
TT Vị trí

Kích thước (pixel)                 

Chia sẻ Giá CPD Xuyên website/tuần Giá CPD
Trang chủ/tuần
Giá CPD Xuyên trang
(trừ trang chủ)/tuần
Giá CPD Xuyên trang chi tiết/tuần Giá CPD
1 mục lẻ/tuần
Giá 1 CPM Xuyên website Giá 1 CPM
Trang chủ
Giá 1 CPM Xuyên trang (trừ trang chủ) Giá CPM Xuyên trang chi tiết Demo
I BANNER DESKTOP
1 Top Banner Desktop 980x90 3 - 80.000.000 90.000.000 - 28.000.000 - 40.000 35.000 - Demo
2 Masthead Desktop 1100x250
hoặc
980x250
3 - 85.000.000 100.000.000 - 30.000.000 - 50.000 45.000 - Demo
3 Super Masthead Desktop 1920x250 3 - 95.000.000 110.000.000 - 35.000.000 - 52.000 48.000 - Demo
4 Medium Rectangle 1 Desktop 300x250 3 - 80.000.000 90.000.000 - 28.000.000 - 40.000 32.000 - Demo
5 Medium Rectangle 2 Desktop 300x250 3 - 75.000.000 85.000.000 - 25.000.000 - 40.000 32.000 - Demo
6 Center Banner 1 Desktop 980x250 3 - 85.000.000 - - - - 42.000 - - Demo
7 Big banner 1 Desktop 300x600 3 - 80.000.000 90.000.000 - 28.000.000 - 40.000 32.000 - Demo
8 Big banner 2 Desktop 300x600 3 - 70.000.000 75.000.000 - 25.000.000 - 35.000 28.000 - Demo
9 Center Banner 2 Desktop 980x250 3 - 65.000.000 - - - - 30.000 - - Demo
10 Big banner 3 Desktop 300x600 3 - 55.000.000 60.000.000 - 20.000.000 - 22.000 18.000 - Demo
11 Center Banner 3 Desktop 980x250 3 - 50.000.000 - - - - 20.000 - - Demo
12 Bottom Banner Desktop 980x250 3 - 45.000.000 50.000.000 - 15.000.000 - 18.000 15.000 - Demo
13 Article Banner 1 hoặc 2 (VNN) 760x200 3 - - - 30.000.000 25.000.000 - - - 28.000 Demo
14 Full Background Banner (VNN) 1920x1280. Khoảng trắng 1140x1030 3 - 110.000.000 121.000.000 - 44.000.000 - 55.000 44.000 - Demo
15 Interactive Background Banner Video 15s (loops), full HD 16:9 (1920:1080) 3 - 190.000.000 210.000.000 - 90.000.000 - 85.000 68.000 - Demo
16 Balloon Ad Standard 300x250 3 - - 50.000.000 - 25.000.000 - - 18.000 - Demo
17 Balloon Ad Expand 1 300x250
Expand to 500x300
3 - - 65.000.000 - 33.000.000 - - 24.000 - Demo
18 Balloon Ad Expand 2 300x250
Expand to 800x500
3 - - 75.000.000 - 37.000.000 - - 36.000 - Demo
19 Balloon Ad Expand 3 120x600
Expand to 370x250
3 - - 52.000.000 - 26.000.000 - - 20.000 - Demo
20 Balloon Ad Expand 4 120x600
Expand to 500x300
3 - - 56.000.000 - 28.000.000 - - 25.000 - Demo
21 In-image banner basic Desktop Kích thước tỷ lệ 1:6
(Banner xuất hiện trong ảnh đầu tiên của bài có hiệu ứng chuyển động đơn giản, chứa video hoặc không. Có nút tắt ở góc trên bên phải banner)
  - - - - - - - - 24.000 Demo
22 In-image takeover Desktop Kích thước tỷ lệ 1:6
(Banner xuất hiện trong ảnh đầu tiên của bài có hiệu ứng bao phủ toàn ảnh trong 2s đầu, rồi trở về hình thức basic. Có nút tắt ở góc trên bên phải banner basic. )
  - - - - - - - - 33.000 Demo
23 In-image frame Desktop Kích thước tỷ lệ 1:6 (Banner xuất hiện trong ảnh đầu tiên của bài có khung bao viền quanh ảnh và phần basic)   - - - - - - - - 35.000 Demo
24 In-image preroll Desktop Kích thước tỷ lệ 1:6
(Video chạy 5s không skip rồi hiện phần banner basic)
  - - - - - - - - 38.000 Demo
25 In-image carousel Desktop Kích thước tỷ lệ 1:6 (Banner basic + Carousel chứa hình ảnh và thông tin ngắn gọn ở ngay dưới ảnh, có nút tắt ở Carousel)   - - - - - - - - 38.000 Demo
26 In-image & TVC in-read Desktop Kích thước tỷ lệ 1:6 (Banner basic + TVC liên quan ở dưới ảnh, skip sau 5s hoặc có nút tắt)   - - - - - - - - 44.000 Demo
27 Floating icon Tối đa 100x100 3 - 40.000.000 50.000.000 - 25.000.000 22.000 20.000 18.000 - Demo
II BANNER MOBILE
1 Masthead Mobile 640x320 4 55.000.000 30.000.000 38.000.000 - - 35.000 - - - Demo
2 Center banner 1 Mobile 640x533 4 60.000.000 33.000.000 51.000.000 - - 31.000 - - - Demo
3 Center banner 2 Mobile 640x533 4 55.000.000 31.000.000 44.000.000 - - 30.000 - - - Demo
4 Center banner 3 Mobile 640x533 4 50.000.000 30.000.000 40.000.000 - - 30.000 - - - Demo
5 Center banner 4 Mobile 640x533 4 40.000.000 24.000.000 32.000.000 - - 30.000 - - - Demo
6 Bottom banner Mobile 640x533 4 35.000.000 20.000.000 28.000.000 - - 30.000 - - - Demo
7 Inpage banner Mobile 720 x 1280 4 - - - 45.000.000 - - - - 50.000 Demo
8 In-article banner Mobile 300x250 4 - - - 35.000.000 - - - - 28.000 Demo
9 In-article banner Mobile 300x600 4 - - - 40.000.000 - - - - 40.000 Demo
10 In-read Mobile 587x85 4 - - - 25.000.000 - - - - 25.000 Demo
11 In-read plus Mobile 587x85
Expand 465x260
4 - - - 30.000.000 - - - - 30.000 Demo
12 Floating banner Mobile 640x160 4 55.000.000 30.000.000 38.000.000 - - 35.000 - - - Demo
13 Mobile Spin Mobile Banner kích thước 360x360px, có nút tắt.
Banner pin đáy, chỉ hiển thị 50% kích thước banner trên màn hình.
Vuốt ngang để xoay banner
4 51.000.000 27.000.000 35.000.000 - - 35.000 - - - Demo
14 Mobile Spin card Mobile Banner kích thước mặc định 640x320px, mở rộng 640x1386px khi tương tác.
Banner gồm 4 frame thu gọn có nút tắt, tương ứng tối đa 4 frame mở rộng có nút thu gọn.
4     42.000.000 - - 35.000 - - - Demo
15 In-image banner basic Mobile Kích thước tỷ lệ 1:6
(Banner xuất hiện trong ảnh đầu tiên của bài có hiệu ứng chuyển động đơn giản, chứa video hoặc không. Có nút tắt ở góc trên bên phải banner)
  - - - - - - - - 24.000 Demo
16 In-image takeover Mobile Kích thước tỷ lệ 1:6
(Banner xuất hiện trong ảnh đầu tiên của bài có hiệu ứng bao phủ toàn ảnh trong 2s đầu, rồi trở về hình thức basic. Có nút tắt ở góc trên bên phải banner basic. )
  - - - - - - - - 33.000 Demo
17 In-image frame Mobile Kích thước tỷ lệ 1:6 (Banner xuất hiện trong ảnh đầu tiên của bài có khung bao viền quanh ảnh và phần basic)   - - - - - - - - 35.000 Demo
18 In-image preroll Mobile Kích thước tỷ lệ 1:6
(Video chạy 5s không skip rồi hiện phần banner basic)
  - - - - - - - - 38.000 Demo
19 In-image carousel Mobile Kích thước tỷ lệ 1:6 (Banner basic + Carousel chứa hình ảnh và thông tin ngắn gọn ở ngay dưới ảnh, có nút tắt ở Carousel)   - - - - - - - - 38.000 Demo
20 In-image & TVC in-read Mobile Kích thước tỷ lệ 1:6 (Banner basic + TVC liên quan ở dưới ảnh, skip sau 5s hoặc có nút tắt)   - - - - - - - - 44.000 Demo
21 Floating icon Tối đa 100x100 4 - - - 35.000.000 - - - - 28.000 Demo