Banner Desktop

unerline-02

Hình thức quảng cáo bằng hình ảnh kết hợp với hiệu ứng sinh động tại các vùng banner có vị trí và kích thước đa dạng.

Báo giá Vietnamnet

Xem báo giá

Báo giá đăng banner quảng cáo trên báo VietNamNet.

Báo giá 2Sao

Xem báo giá

Báo giá đăng banner quảng cáo trên 2Sao.

Báo giá Tintuconline

Xem báo giá

Báo giá đăng banner quảng cáo trên Tintuconline.

Báo giá VietNamNet Global

Xem báo giá

Báo giá đăng banner quảng cáo trên VietNamNet Global

Báo giá Gamesao

Xem báo giá

Báo giá đăng banner quảng cáo trên Gamesao.

Báo giá EChip

Xem báo giá

Báo giá đăng banner quảng cáo trên Echip.