Báo giá đăng tin bài PR trên hệ thống website VietNamNetGlobal.vn

Vuốt trái/ phải để xem đầy đủ bảng
TT Vị trí Mô tả Giá Demo
1 Top 1 Xuất bản tại vị trí Top 1 trang chủ Vietnamnet Global và Top 1 Box Vietnamnet Global trên trang chủ Vietnamnet trong 2 giờ. 19.000.000

Demo

2 Top 2 - 3 Xuất bản tại vị trí Top 2 - 3 trang chủ Vietnamnet Global và Top 2 - 3 Box Vietnamnet Global trên trang chủ Vietnamnet trong 2 giờ. 11.000.000
3 Top 4 trở xuống Xuất bản tại vị trí Top 4 trở xuống trên chuyên trang Vietnamnet Global trong 2 giờ. 9.000.000